Proboszczowie, kommendarze, administratorzy parafii do 15.08.2017:

2010 – 2017 ks. Sławomir Obrębski

2007 – 2010 ks. Marek Świgoński

1982 – 2007 ks. Mieczysław Białowąż

1967 – 1982 ks. Ludwik Jasiński

1961 – 1967 ks. Józef Urbański (-> inf 1, inf 2)

1946 – 1961 ks. Marian Czapla (-> inf 1, inf 2, inf 3, inf 4, inf 5)

1945 – 1946 ks. Marian Borkowski (-> inf 1, inf 2 )

1924 – 1945 ks. Ignacy Pepłowski (-> inf 1, inf 2, inf 3)

1920 – 1924 ks. Franciszek Wiechecki (-> inf 1, inf 2, inf 3)

1919 – 1920 ks. Ignacy Pepłowski (-> patrz 1924 -1945)

1917 – 1919 ks. Bolesław Chyczewski (-> inf 1, inf 2)

1912 – 1917 ks. Jan Dobecki (-> inf 1,  inf 2, inf 3 )

1909 – 1912 ks. Antoni Broszkiewicz (-> inf 1, inf 2)

1908 – 1909 ks. Stanisław  Radziszewicz ( -> inf 1)

1893 – 1908 ks. Fabian Korzybski (-> inf 1, inf 2, inf 3, inf 4)

1891 –  1893 ks. Jozafat  Brzeski (-> inf 1, inf 2)

1889 – 1891 ks. Grzegorz Dziubacki (-> inf 1, inf 2,inf 3, inf 4inf 5)

1883 – 1889 ks. Józef Janiszewski (-> inf 1, inf 2, inf 3 )

1881 – 1883 ks. Jan Biliński (-> inf 1)

1873  – 1881 ks. Feliks Kozarzewski (-> inf 1)

1873 – ks. Franciszek Sobalski (-> inf 1)

1866 – 1873 ks. Mikołaj Szpejna ( -> inf 1)

1862 – 1866 ks. Andrzej Drewnowski ( -> inf 1)

1855 – 1862 ks. Jan Dąbrowski (->  inf 1)

1853 – 1855 ks. Franciszek Krętkowski ( -> inf 1)

1852 – 1853 ks. Piotr Bączkowski ( -> inf 1)

1850 – 1852 ks. Józef Giersiński ( – > inf 1)

1840 – 1850 ks. Makary Zakrzewski (-> inf 1)

1835 – 1840 ks. Jakub Krzywkowski (-> inf 1)

1833 – 1835 ks. Hieronim Kwasiborski ( -> inf 1)

1829 – 1833 ks. Norbert Zalewski ( -> inf 1)

1808 – 1829 ks. Makary Zakrzewski (-> patrz 1840-1850)

1785 – 1808 ks. Wojciech Chodupski ( -> inf 1)

 

1789 ks. Florian Jaroszewski (? ->inf 1)
1785 ks. Jan Wyszczelski ( -> inf 1)

1781 ks. Antoni Tolksdorf ( -> inf 1 )

 

1775 ks. Dominik Kocięcki ( -> inf1)

1768 ks. Stanisław Dobryniecki ( nowy)

1763 o. Konrad Wilkęski OP ( -> inf 1)
1717 – 1740 ks. Maciej Cichowski (-> inf 1)

.1713 – 1717 ks. Adam Budziński (-> inf 1)

1596 – 1598 ks. Paweł ( -> inf 1)

 

Duszpasterstwo i zarząd parafii powierza się kapłanom, których określa się proboszczami (lub dawniej plebanami).

Proboszcz wg Prawa Kanonicznego:

„jest własnym pasterzem powierzonej sobie parafii, wypełniającym pasterską troskę o zleconą mu wspólnotę pod władzą biskupa diecezjalnego. Powołany jest do uczestnictwa w podejmowanej przez biskupa posłudze, ażeby dla tejże wspólnoty wykonywał funkcje nauczania, uświęcania i kierowania, przy współpracy także innych prezbiterów i diakonów oraz świadczących pomoc świeckich z zachowaniem przepisów prawa.”

Prawo Kanoniczne wypowiada się również w kwestii tzw. administratorów:

„Gdy parafia zostaje opróżniona albo proboszcz na skutek uwięzienia, zesłania, wygnania, niezdolności, choroby lub innej przyczyny, nie może wypełniać pasterskiej posługi w parafii, biskup diecezjalny winien jak najszybciej mianować zarządcę – administratora, a więc kapłana, który by zastępował proboszcza”.

Administrator (zwany też: kommendarzkomendatariuszzarządca) posiada te same prawa i obowiązki co proboszcz, lecz nie jest pełnoprawnym proboszczem.

 

 

Początki parafii sięgają wieku jedenastego ale zachowały się tylko nieliczne imiona stupskich średniowiecznych plebanów:

(Księga święceń księży i duchownych dyecezyi płockiej (1514-1530)

ks. Mikołaj i kapłani ze święceniami niższymi (nowy)

( Stupsk. Kartoteka powiatu mławskiego w średniowieczu – rcin.org.pl)

– z 1526 roku pochodzi informacja o nieznanym z imienia proboszczu utrzymującym Jana ze Stupska, 20-letniego ucznia/kleryka;

– w 1494 Michał Boniecki, proboszcz;

– w 1486 Mikołaj z Borkaty, proboszcz (lub z Bończy, kanonik płocki, wcześniej proboszcz w Przasnyszu)

– w latach 1484-86 Andrzej Borowski, rektor kościoła w Stupsku oraz wikariusz stały i altarzysta św. Katarzyny w kościele katedralnym płockim, notariusz księcia;

– w 1482 Tomasz z Pułtuska, wikariusz;

– w 1480 roku plebanem Stupska był Maciej Śledź;

– w 1476 proboszczem był Stefan;

– przed 1464 wikariuszem w Stupsku był Dobrzesław (w 1464 był już w Zgliczynie), w 1464 lub wcześniej wikariuszem był Stanisław Papiech;

– w 1462 roku kandydatem na plebana był Mikołaj a w 1464 Szczepan z Kosin i Mikołaj z Bielska (pełnił obowiązki proboszczowskie);

– w 1459 roku proboszczem był Adam;

– z 1429 roku pochodzi informacja o Bartłomieju.

 

 

Powyższe informacje dotyczą już nowej, aktualnej lokalizacji świątyni parafialnej. A wcześniej? W kaplicy mieszczącej się w obrębie wałów grodu lub podgrodzia, mogącej pełnić funkcje sakralne od pierwszego dziesięciolecia wieku XII do II połowy XIV wieku (nawet po upadku grodu, dopóki pozostawało tam stare centrum osadnicze) sytuacja mogła przedstawiać się następująco:

Jeśli przy kaplicy rezydował kapelan mający święcenia kapłańskie, to miały miejsce regularne celebracje liturgiczne, jednak mogły być przerwy w odprawianiu mszy, bowiem w gronie kleryków diecezji obejmujących beneficja kościelne bywali w średniowieczu duchowni mający długo święcenia niższe. Można zatem sądzić, że raczej chrzest niemowląt i małych dzieci z osad całego okręgu grodowego był praktyką nieprzerwaną i częstą w kaplicy grodowej, mogli go bowiem udzielać także duchowni o święceniach niższych, a Kościół przywiązywał do tego ogromną wagę. (Kazimierz Pacuski „Dzieje Stopska/Stupska i okolicy na Zawkrzu w średniowieczu”)

 

 

Usystematyzować udało się dane od przełomu XVIII i XIX wieku, chociaż i tu nie są one pełne lub nie wszystkie wątpliwości udało się rozwiać. Należy zauważyć, że parafia tylko okresowo miała własnego proboszcza. Bardzo często kommendarzami byli proboszczowie sąsiedniego Żmijewa lub Wyszyn. Znane są także działania duszpasterskie prowadzone przez ks. Grzegorza Fejszera /Fyszera, dominikanina z Płocka, w kaplicy w Strzałkowie czy ks. Piotra Rycharskiego z przasnyskiego klasztoru św. Franciszka w Stupsku.

 

Opracowane na podstawie materiałów Archiwum Państwowego dla m.st. Warszawy Oddział w  Mławie, Archiwum Diecezjalnego w Płocku, ksiąg Parafii Stupsk, ksiąg dostępnych w Urzędzie Gminy Stupsk, Słownika historyczno-geograficznego ziem polskich w Średniowieczu, Z dziejów parafii w Stupsku  i in. W przypadku rozbieżności w znajdowanych informacjach w wykazie umieszczone zostało nazwisko księdza który prowadził akta stanu cywilnego. W związku z tym pominięto występujących w schematyzmach płockich księży: Piotra Niesiobędzkiego (1880-81), Tomasza Kowalewskiego (1890-91), Władysława Bromirskiego (1912-13), Ignacego Lasockiego (1914-20).

Dane będą uzupełniane i korygowane w przypadku dotarcia do  dokumentów uzupełniających.