Genealogia zajmuje się badaniem więzi rodzinnych między ludźmi na bazie zachodzącego między nimi pokrewieństwa i powinowactwa. W szczególności przedmiotem zainteresowania genealogii są wybrane rodziny i rody, ich pochodzenie, historia oraz wzajemne relacje rodzinne i losy poszczególnych członków rodziny.

Herb Grzymała

Okolica szlachecka Krzyżewo znajduje się na północnym Mazowszu. Po raz pierwszy miejscowość ta została odnotowana w 1377 roku przy okazji erekcji parafii Płoniawy [kopie erekcji: AGAD, PZW, sygn. 8, k. 185 i AD Płock, wizytacje, sygn. 268, k. 195]. Parafia ta (w latach 1422-1828 z siedzibą w sąsiednim Podosiu) wchodziła w skład powstałego w początkach XV wieku powiatu przasnyskiego w ziemi ciechanowskiej w księstwie mazowieckim (inkorporowane do Polski w 1526 r.). Dodać przy tym trzeba, że południowy kraniec parafii płoniawsko- podoskiej (czyli okolica Krzyżewo właśnie), ciążył ku ówczesnemu powiatowi makowskiemu w ziemi różańskiej i formalnie został włączony doń z końcem XVI wieku.-> KRZYŻEWSCY HERBU GRZYMAŁA, SZKIC DO DZIEJÓW RODU (Adam Pszczółkowski)

Krzyżewscy herbu Grzymała w Herbarzu Polskim Adama Bonieckiego

Krzyżewski w Herbarzu polskim Kaspra Niesieckiego

Herb Grzymała w Herbarzu Rycerstwa Polskiego Bartosza Paprockiego

Krzyżewscy elektorami królów

Krzyżewski w Rodzina. Herbarz szlachty polskiej Seweryna Uruskiego

Zjazdy Rodu:

I Zjazd na Górze Krzyżewskiej 2012 rok

II Zjazd w Bogatem 2014 rok

więcej o Zjazdach na stronie rodkrzyzewscy.pl

Herb Kościesza

Kołakowscy herbu Kościesza w Herbarzu Polskim Adama Bonieckiego

Kołakowski w Herbarzu polskim Kaspra Niesieckiego

Herb Kościesza w Herbarzu Rycerstwa Polskiego Bartosza Paprockiego

Kołakowski w Rodzina. Herbarz szlachty polskiej Seweryna Uruskiego

Dom Kołakowskich herbu Kościesza w Herbarzu Ignacego Kapicy Milewskiego

Kołakowscy elektorami królów

Spis szlachty Królestwa Polskiego 

Śladami Suwińskich

  Szlachta ziemi ciechanowskiej

Ziemia ciechanowska: Spis szlachtyGniazda rodowe

       Smoleń-Suwino

Szlachta. Projektpodlasie. Ziemia nurska

       Suwino /Suwin

Suwińscy elektorami królów

Spis rodów ziemi ciechanowskiej A. A. Pszczółkowski

Szlachta.projektpodlasie. Ziemia ciechanowska: Spis szlachty. Gniazda rodowe

Ziemia różańska. Spis szlachty. Gniazda rodowe

W poszukiwaniu herbu – Ród Doliwów na Mazowszu

#

Drobna szlachta i własność włościańska w Królestwie Polskim

Zarys historii świeckich urzędów stanu cywilnego