Rodzinnie i terytorialnie, mniej lub bardziej, powiązane strony, inicjatywy i tytuły

Powiązane strony:

Piotr Hołownia. Notariusz w Mławie

Rodkrzyzewscy.pl

Muzeum Weterynarii W.W. Krzyżewskich

500 lat rodu Nałęczów w ziemi ciechanowskiej. Szkic historyczny

Inicjatywy:

Spotkania Krzyżewskich

Książki i artykuły::

  • Pięciolecie Banku Spółdzielczego z nieograniczoną odpowiedzialnoscią 1924 – 1929
  • Z przeszłości kółek rolniczych w województwie ostrołęckim, Szlązak Stanisław, Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego, 7, 209 – 215, 1993
  • Jan Romuald Krzyżewski, Krzyżewscy. Rody i rodziny
  • Opowiadania z okolic Przasnysza. Zwierciadło pamięci
  • Cicho pełniła Wolę Bożą do końca. Henryka Żmijewska (1909 – 1989), SS. Maria Romana Kołakowska
  • Radosław Waleszczak Przasnysz i powiat przasnyski w latach 1866-1939
  • Przasnyskie w starej fotografii
  • Mazowieckie Zeszyty Naukowe Nr 4 – Waldemar Krzyżewski z Przasnysza, Dzieje rodzinne
  • Józef Krzyżewski z Przasnysza i jego potomkowie, Opracował Waldemar Krzyżewski, Przasnysz 2019

    

Z kart historii Mławy:

Strona Jarosława Janiszewskiego Kronika- Dawna Mława

Witryna społeczno-kulturalna Mława – miasto zabytkowe (facebook)