Najnowsze wpisy

Parafia Wierzbówiec

| |

Szukając śladów Krzyżewskich trafiłam do akt parafii Naruszewo, Płońsk i nieistniejącego już Wierzbówca. Mapa sytuacyjna z 1826 roku (AGAD) Wierzbówiec: Wieś i folwark gm. Sochocin, par. Wierzbówiec posiadał w 1880 r. kościół murowany,... READ MORE

Kółka rolnicze w okręgu przasnyskim (1938)

| |

W 1938 roku największą liczbę kółek (49) wykazywało Okręgowe Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych w Przasnyszu, należąc do przodujących w tym zakresie w województwie warszawskim. Mniej liczna była organizacja kółkowa w powiecie makowskim,... READ MORE

Ciechanów i Różan w Pamiętniku Płockim

| |

Pamiętnik Historyczny Płocki T.II W. Hipolita Gawareckiego Wiadomość historyczno-statystyczna o mieście Ciechanowie oraz Opis miasta Różana i wiadomość o jego errekcyinym przywileju. Ciechanów, niegdyś ziemi Ciechanowskiey stołeczne- i jedno z największych miast w... READ MORE

Ziemia Różańska

| |

Ziemia Różańska, wydzielona z dawnej Kasztelanii Ciechanowskiej, położona na północnym Mazowszu, znajdowała się pomiędzy Ziemiami Ciechanowską a Łomżyńską. Obejmowała ona obszar 922 km2 (na powiat makowski przypadało 353 km2 a na różanski 569... READ MORE

Krzyżewscy elektorami królów

| |

Elekcję Władysława Wazy na króla polskiego przeprowadzono na polu elekcyjnym między Wolą a Warszawą 8.XI.1632r. Wydarzyło się to w 192. dniu bezkrólewia po śmierci Zygmunta III. Krzyżewscy wśród elektorów króla: Źródło: Krzyżewscy uczestniczyli... READ MORE

Przasnysz A.D. 1564

| |

Lustracya miasta Przasnysza w roku 1564 odbyta w Woiewództwie Mazowieckiem in corpore Starostwa Ciechanowskiego za Pamiętnikiem Historycznym Płockim W. Hipolita Gawareckiego: READ MORE