Kilka zapisanych fragmentów z książek:

Karl Rahner

Tomas Halik

Thomas Merton

 

zapadły w pamieć – a wspólnym ich mottem mogą być słowa Benedykta XVI:

Wiara pozostaje drogą. Dopóki żyjemy jesteśmy w drodze, dlatego zawsze także nad wiarą wisi groźba i udręka. Zbawienne jest również, że wiara nie przekształca się w ideologię. Że nie kostnieje, że nie przeszkadza mi myśleć, a także cierpieć z moimi pytającymi i wątpiącymi braćmi. Wiara może dojrzewać tylko wtedy, gdy na wszelkich szczeblach życia wytrzymuje, przyjmuje, a w końcu także przekracza udrękę i moc niewiary, by w nowych czasach znów można było kroczyć drogą wiary.

Źródło: Bóg i świat. Wiara i życie w dzisiejszych czasach. Z kardynałem Josephem Ratzingerem rozmawia Peter Seewald