Autor serwisu:

Zofia Jaros

Wpisy, strony i galerie z lat 2012 – 2017 dotyczą historii miejscowości i parafii Stupsk (dekanat mławski)

Od roku 2018 „okruchy historii” dotyczyć będą głównie bliskich mi miejsc, osób i inicjatyw – rodzin Suwińskich, Krzyżewskich, Kołakowskich i Brzezińskich, krewnych i powinowatych, historii ziemi na której zamieszkiwali przodkowie…

Rostkowo jest moją rodzinną parafią stąd w roku poświęconym św. Stanisławowi nie może zabraknąć wpisów o Rostkowie i św. Stanisławie Kostce.

Sierpień 2019 – zainteresowanie rozszerzam na rodzinę męża – zaczynam od rodziny Jarosów i Winnickich.

Rok 2020 – zainteresowanie poszerzam o rodzinę zięcia – zaczynam od rodziny Hołowniów i Zdanowiczów.

Rok 2021 – gdyby tak udało się znaleźć powiązania między różnymi gałęziami rodu Suwińskich…. w każdym razie warto podejmować próby 🙂

Zapraszam do wizyt na stronie i kontaktu mailowego.

Poniżej adres na który kierować można uwagi i dopowiedzenia

e-mail kontaktowy:

okruchyhistorii2018(at)gmail.com

Przeszłość zachowana w pamięci staje się częścią teraźniejszości (Tadeusz Kotarbiński)