Pielgrzymujcie do Rostkowa – miejsca jego narodzin i do Przasnysza – miejsca jego chrztu, a także do katedry płockiej z jej pięknym ołtarzem tego świętego oraz grobowcami władców Polski i Mazowsza. Młodzi mobilizujcie waszych rodziców i duszpasterzy, by nie bali się wymagać od was i od siebie „rzeczy większych” – z  Listu KEP inaugurującego Rok św. Stanisława Kostki

Szlacheckie korzenie św. Stanisława Kostki

Portret Stanisława

Droga do zakonu jezuitów

Ścieżki młodości wielkich mężów

List św. Stanisława do ojca

Mazowiecki kult św. Stanisława

Droga do uznania świętości

Jezuici w Pułtusku i plany związane z Rostkowem

Jezuici w Rostkowie

Przasnysz i Rostkowo 1744

Szpital św. Stanisława Kostki w Przasnyszu

O potrzebie kościoła w Rostkowie (1898)

Biskup Nowowiejski do Młodzieży Polskiej (1926)

Sprowadzenie relikwii św. Stanisława do Rostkowa (1926)

Rostkowo parafią

Patron tych, co mają pod górkę

Peregrynacja obrazu i relikwii Świętego

Lokalna strona Starostwa Powiatowego w Przasnyszu stanislawkostka.eu