Na stronie znajdują się materiały związane z historią jednej z najstarszych parafii Zawkrza – Stupska (dekanat mławski) i związanych z nią miejscowości i okolic zebrane w latach 2012-2017 w ramach opracowywania i administrowania stroną tej parafii. Stanowią mini archiwum, ślad pięciu ciekawych lat – dedykowane tym, z którymi dane mi było współpracować i współtworzyć stronę 🙂 , tym, których w tym czasie poznałam i tym, którzy będą chcieli tu zaglądać.

Strona w latach 2012-2015

Strona w latach 2015-2017

Umieszczenie ma charakter czasowy. Jeśli poniższe zasoby znajdą się na stronie parafii dla której były gromadzone nie będzie potrzeby ich dublowania.

Strona Parafii Stupsk aktualnie

NOWE WPISY (2018):

A:

Archeologia – wykaz zabytków na terenie parafii

G:

K:

M:

P:

S:

Z: