U stóp Jasnogórskiej Matki (1965-1977)

wpis w: Aktualności | 0

W Jasnogórskim Centrum Modlitwy Zawierzenia znajdują się Parafialne Księgi Oddania Matce Bożej, które zawierają wpisy wiernych wraz z ich duszpasterzami oddającymi się w matczyne ręce Maryi. Księgi zakładane były w listopadzie 1965 roku, nasza parafialna księga ma numer PŁ195

Księga zawiera wpisy kolejnych przedstawicieli parafii pielgrzymujących na Jasną Górę w latach 1965 – 1977

Pierwszy wpis:

Jasnogórskie Centrum Zawierzenia PŁ195

 

W parafii Stupskiej każdego roku uroczyście rozpoczynał się Rok Wielkiej Nowenny. Dziewiąty Rok Wielkiej Nowenny rozpoczął się 2 maja 1965 r. w sposób bardzo uroczysty, w 90% parafia była u sakramentów, były różne modlitwy i śpiewy Maryjne, kościół w wewnątrz był bardzo pięknie ozdobiony i udekorowany. W czasie trwania sesji soborowych były modlitwy za Ojca św. i Ojców Soborowych, czuwania soborowe z licznie przystępującymi do Sakramentów św. W niedzielę 7 listopada odbędzie się w naszej parafii Nabożeństwo Soborowe

 

 

 

 

 

a kolejne trzy rozdziały zawierają kolejno:

– zobowiązania rodzin ( 50 rodzin oddało się Matce Bożej w wieczystą niewolę, rodziny podjęły zobowiązania do odmawiania różańca, poprawy frekwencji na mszach św. i uczęszczania dzieci na religię, zwaśnieni mieli się pogodzić i przebaczyć sobie urazy),

– zobowiązania indywidualne ( to oddania w wieczystą niewolę Matce Bożej, odmawianie różańca, uczęszczanie na msze św. i do sakramentów, odprawianie pierwszych piątków i pierwszych sobót miesiąca, wyrzeczenie się pijaństwa, darowanie krzywd, większa ofiarność, pomoc biednym i nieszczęśliwym)

– zobowiązania parafialne (podniesienie poziomu duchowego przez wypełnianie obowiązków stanu, przestrzeganie Przykazań Bożych i Kościelnych, częstsze uczęszczanie do sakramentów św.)

Kolejne wpisy złożyli przedstawiciele naszej parafii:

7 listopada 1968 roku: 26 osób z proboszczem ks. Jasińskim ponowiło oddanie parafii Matce Bożej i modliło się za wolność Kościoła i pokój na świecie;

10 września 1969 roku miała miejsce pielgrzymka dziękczynna z prośba o opiekę nad Ojczyzną, parafią i rodzinami; podpisanych 10 osób i informacja o tym, ze w zastępstwie ks. Proboszcza pielgrzymom towarzyszył ks. Jan (brak możliwości rozczytania nazwiska, początek prawdopodobnie Pole….)

na tej samej stronie podpisy 5 osób bez daty pielgrzymki

22/23 września 1973 roku parafianie zawieźli  Milenijny Akt Oddania Polski poświęcony przez Biskupów Polskich 26 sierpnia 1973; pod wpisem 17 podpisów

10 listopada 1974 roku w Roku Świętym delegacja parafii modliła się w intencji Ojca  św. i Kościoła, o oddanie rodziny ludzkiej Matce Kościoła oraz w intencjach własnej parafii, aby zawsze byli ludzie odpowiedzialni za sprawę Chrystusowa na ziemi, pomagający innym; pod wpisem 8 podpisów.

3/4 września 1977 roku przedstawiciele parafii modlili się na Jasnej Górze w czasie Ogólnodiecezjalnej Pielgrzymki Dziękczynnej za  łaski Nawiedzenia prosząc o łaski dochowania wierności postanowieniom powziętym w czasie Nawiedzenia Matki Bożej. Pod wpisem podpis jednej osoby.

 

TEKST AKTU ODDANIA PARAFII Z 1965 R.

Bogurodzico Dziewico, Matko Kościoła Chrystusowego i Matko nasza!

My Kapłani i Lud Boży, stajemy dziś przed Tobą, przejęci głęboka troską o Kościół Chrystusowy na całym świecie, a zwłaszcza w Ojczyźnie naszej, na progu nowego Tysiąclecia Wiary i życie Boże w naszych Parafiach i Rodzinach, o nasza wierność Bogu, Krzyżowi i Ewangelii Chrystusowej, pragniemy szczególnym aktem oddać się Tobie całkowicie na własność, to znaczy w macierzyńską niewolę i w Twoje dłonie złożyć wszystko, co mamy najdroższego.

Przed wiekami Sam Ojciec Niebieski ukazał Ciebie Pierwszym Rodzicom jako promień nadziei, Tobie oddał Syna swego Jednorodzonego, który narodził się z Ciebie, aby nas zbawić. A Syn Twój, Najlepsza Matko Boga, Tobie oddał na Krzyżu wszystko, co miał na ziemi najdroższego: dzieci swoje w osobie umiłowanego ucznia Jana i cały Kościół zrodzony z Jego przebitego boku.

Takimi przykładami uświęceni stajemy dziś przed Tobą. Oddajemy się Tobie w niewolę z ciałem i duszą, umysłem, wolą, sercem. Chcemy odtąd wszystko czynić z Tobą, w Tobie i przez Ciebie, ufni, że Ty Sama oddasz nas Twojemu Synowi, Jezusowi Chrystusowemu, który wyzwoli nas pełnią wolności dzieci Bożych.
Troskliwa Matko Najświętsza!

W Twoją macierzyńską niewolę oddajemy wszystkie rodziny naszej parafii, aby przez Ciebie odrodziły się w Bogu i żyły na wzór Rodziny Nazaretańskiej. Będziemy umacniać w nich królowanie Twego Syna, bronić czci Imienia Bożego, strzec prawa Bożego, obyczajów chrześcijańskich i tradycji ojczystych.

Królowo Polski! Zwycięska Pani Jasnogórska!
Oddajemy Ci szczególnym aktem młodzież naszej parafii, aby pozostała wierna Tobie i Twojemu Synowi przeniosła nienaruszony skarb wiary w drugie(trzecie) Tysiąclecie Polski Katolickiej. Matko Kościoła Chrystusowego i Matko Nasza, którą Ojciec Święty Paweł VI, na prośbę biskupów polskich ogłosił Matką Kościoła! Oddajemy Tobie w Twą macierzyńską niewolę za wolność Kościoła Powszechnego i Kościoła w Ojczyźnie naszej, w bramach nowego Tysiąclecia, naszą umiłowaną Parafię z jej świątynią, kaplicami, naszymi pasterzami i całym ludem wiernym. Oddajemy Ci kapłanów, którzy tu pracują, wszystkich, którzy tu żyją, krzepią się modlitwą i sakramentami świętymi. Wspieraj nas na drodze do Ojca Niebieskiego i pomagaj do wypełnienia obowiązków zgodnie z nakazami prawa Bożego i łaski stanu.

Odtąd Matko nasza, uważaj nas, naszą Parafię i wszystko, co posiadamy, za własność Twoją, oddaną w więzy Twej słodkiej macierzyńskiej niewoli. Pozostawiamy Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania nami i naszą Parafią, według Twego upodobania dla dobra Kościoła Świętego, ku większej chwale Boga w czasie i w wieczności. Pragniemy aktem tym „zabezpieczyć” w Twych macierzyńskich dłoniach wiarę naszą i chrześcijańskie obyczaje narodu, wypraszając równocześnie wolność Kościoła w Ojczyźnie naszej na całym świecie. Opiekuj się nami, rządź i prowadź do Syna Twego, który nas oddaje Ojcu Niebieskiemu. Zachowaj nas w wierności Krzyżowi  Chrystusowemu, Ewangelii, Kościołowi, Ojcu Świętem i naszym pasterzom. Pragniemy czuć się bezpiecznie w Twych macierzyńskich dłoniach. Wierzymy, że kiedyś Ty Sama, na progu nowego życia pokażesz nas Synowi Twojemu jako umiłowaną własność Twoją. Amen.

Źródło: Jasnogórskie Centrum Nawiedzenia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.