Liturgiczna Służba Ołtarza czyli Ministranci to grupa trzydziestu młodych chłopców, którzy posługują w naszej parafialnej wspólnocie. Najstarsi to już studenci, którzy przychodzą służyć kiedy przyjeżdżają z uczelni do rodzinnych domów,  część to uczniowie szkół średnich i gimnazjum, oraz ze szkoły podstawowej. W tym roku (2012) w szeregi Wspólnoty Ministranckiej zostało wcielonych dwóch nowych chłopców, którzy gorliwie posługują przy ołtarzu Pańskim. Część z nich posługuje w kaplicy w Konopkach.

Warto też wspomnieć o Nadzwyczajnych Szafarzach Komunii Świętej, czyli dwóch dorosłych mężczyznach, którzy zostali ustanowieni przez ks. Biskupa w tym roku i służą rozdzielając komunię świętą w czasie mszy świętych i różnych nabożeństw. Są to p. Sławomir Kaczerski i p. Piotr Jarosz.