W 1965 r. każda parafia modliła się do Matki Bożej: Bogurodzico Dziewico, Matko Kościoła Chrystusowego i Matko nasza! (…) pragniemy szczególnym aktem oddać się Tobie całkowicie na własność, to znaczy w macierzyńską niewolę, i w Twoje dłonie złożyć wszystko, co mamy najdroższego. (…) Oddajemy się Tobie w niewolę z ciałem i duszą, umysłem, wolą, sercem. Chcemy odtąd wszystko czynić z Tobą, w Tobie i przez Ciebie, ufni, że Ty Sama oddasz nas Twojemu Synowi, Jezusowi Chrystusowemu, który wyzwoli nas pełnią wolności dzieci Bożych.

W akcie tym oddano Maryi parafię, kapłanów, rodziny, młodzież. Modlono się: Odtąd Matko nasza, uważaj nas, naszą Parafię i wszystko, co posiadamy, za własność Twoją, oddaną w więzy Twej słodkiej macierzyńskiej niewoli. Pozostawiamy Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania nami i naszą Parafią, według Twego upodobania dla dobra Kościoła Świętego, ku większej chwale Boga w czasie i w wieczności. Pragniemy aktem tym „zabezpieczyć” w Twych macierzyńskich dłoniach wiarę naszą i chrześcijańskie obyczaje narodu.
W Jasnogórskim Centrum Modlitwy Zawierzenia znajduje się przeszło 10 tys. ksiąg parafialnych. Wiele pochodzi z 1965 r., ale są i takie, które zakładane były aż po dziś dzień. Księgi te zawierają oddanie Maryi oraz podjęte zobowiązania.

Według ewidencji Jasnogórskiego Centrum Modlitwy Zawierzenia nasza Księga Oddania Matce Bożej ma nr PŁ195