ks. Wojciech Chodupski w Stupsku pracował jako proboszcz w latach 1786-1808 . Pochodził z parafii kuczborskiej, urodził się w Nidzgórze 2 kwietnia 1752 r. jako syn Andrzeja i Marianny z Kocięckich małżonków Chodupskich. Po ukończeniu kolegium jezuickiego w Płocku w 1781 r. wstąpił do tamtejszego seminarium duchownego, nad którym pieczę sprawowali księża misjonarze św. Wincentego a Paulo. Wkrótce przeniósł się do seminarium świętojańskiego w Warszawie, prowadzonego przez księży komunistów. Święcenia kapłańskie otrzymał 10 kwietnia 1784 r. i przez dwa lata pracował jako wikariusz w Konarach i w Wieliszewie. W 1786 r. powrócił do diecezji płockiej i objął probostwo w Stupsku. Duszpasterzował tu ponad 20 lat. Opiekował się parafią w trudnym okresie rządów pruskich. Natomiast w 1808 r. przeszedł na probostwo do Zeńboka i tam zmarł 25 października 1827 r