Ks. Maciej Cichowski ur. prawdopodobnie w 1685

Rok święceń kapłańskich 1717 (Winnica), proboszcz parafii Stupsk od 24.09.1717.

O księdzu z akt wizytacji 1738: „Obecny proboszcz tego kościoła wielce czcigodny Maciej Cichowski ksiądz diecezjalny przydzielony na urząd z kościoła parafialnego w Lekowie, wyświęcony wg zasad prawa przez Prześwietnego niegdyś Pawła Adama Załuskiego z Bożej łaski i nominacji Stolicy Apostolskiej biskupa Arbensi sufragana płockiego Roku Pańskiego 1717 w pierwszą niedzielę po Zielonych Świątkach który to dzień był 23 dniem maja, w kościele parafialnym w Winnicy. Ustanowiony na urząd proboszcza tego kościoła przez Prześwietnego niegdyś Ludwika z Załusk Załuskiego z Bożej Łaski i nominacji Stolicy Apostolskiej Biskupa Płockiego tegoż roku dnia 24 miesiąca września. Wprowadzony przez równie czcigodnego Adama Budzieńskiego proboszcza ze Żmijewa mając pięćdziesiąt trzy lata, oby świadomy swych słabosci z pomocą Łaski Bożej jak najwięcej lat w zdrowiu żył i dbał o Kult Boży w kościele” (tłum. ks. Stanisław Czyż)