Góra Krzyżewska – gm. Płoniawy Bramura, Krzyżewo Borowe – najwyższe wzniesienie północnego Mazowsza (172 m.n.p.m.)

Miejsce I Zjazdu Rodu Krzyżewskich 3.VI.2012

Informacje z Tradycja Mazowsza. Powiat Makowski.

Przewodnik subiektywny. Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, Warszawa 2012

 

 

W czasie II wojny światowej na zboczu góry Niemcy założyli cmentarz wojenny dla swoich żołnierzy. Poniżej kościoła utworzyli trzy tarasy, zbocza góry wzmocnili kamieniami i na tych tarasach chowali swoich zmarłych. Do momentu wycofania się Niemców było tu ok. 81 – 83 zbiorowych mogił. Wszystkie ciała zostały ekshumowane na początku lat 90 i przewiezione na cmentarz w Mławce

 

W trakcie budowy kościoła – zdjęcie z to.com.pl z 15 marca 2007: