Uczestniczkami tej grupy są dziewczęta, które śpiewają w naszym kościele uwielbiając Pana Boga przez piękny śpiew i swoje gorące zaangażowanie. Opiekunem tej Grupy jest pan Lech Zaręba, który systematycznie się spotyka z dziewczętami na próbach w każdą sobotę o godz.1600

 

# Nagranie: Anioł pasterzom mówił – grudzień 2016