W naszej wspólnocie parafialnej istnieją trzy żeńskie Róże Różańcowe. Dwie w Stupsku i jedna w Konopkach. To najliczniejsza Grupa istniejąca przy parafii, gdyż liczy sześćdziesiąt członkiń, które modlą się w intencjach własnych i Kościoła polecając Panu Bogu przez pośrednictwo Królowej Różańca Świętego.