Przasnysz przełomu XIX i XX wieku, Przasnysz pradziadków Krzyżewskich. Przasnysz okresu międzywojennego, Przasnysz Dziadków i Rodziców, adresy przy ul. Glinki, ul. Marszałka Piłsudskiego, ul. Rynek i ul. Baranowskiej. Miejsca nauki – Siedmioklasowa Publiczna Szkoła Powszechna im. Prezydenta Ignacego Mościckiego, Gimnazjum Wydziału Powiatowego Sejmiku, Szkoła Dokształcająca Zawodowa, Powiatowa Męska Szkoła Gospodarstwa Domowego w Rudzie (nazwa z roku 1947, w latach trzydziestych Sejmikowa Szkoła Rolnicza im. Dobrzańskiego w Rudzie). Kościół farny św. Wojciecha – miejsce ślubów, chrztów i pogrzebów… Kościół oo. pasjonistów (od 1923 roku) z pamiętanym i obecnym w opowieściach  o. Bernardem Kryszkiewiczem… Przasnyski cmentarz z grobami Krzyżewskich, Suwińskich, Majkowskich, Wróblewskich, Jachimowskich, Pawłowskich i coraz nowszymi grobami kolejnych pokoleń..

Dla mnie i rodzeństwa miejsce urodzenia, chrztu, nauki w szkołach średnich…

Szkoły w powiecie przasnyskim 1917-1925

Rady miejskie Przasnysza 1919-1939

Przasnyska Fara

Siedmioklasowa Publiczna Szkoła Powszechna im. Prezydenta Ignacego Mościckiego

Powiatowa Męska Szkoła Gospodarstwa Domowego w Rudzie

Bank Spółdzielczy z nieograniczoną odpowiedzialnością w Przasnyszu

Rada Miejska w Przasnyszu 1926

Przasnysz początku XX w.

Szpital św. Stanisława Kostki

Sprowadzenie relikwii św. Stanisława Kostki 1744

Drugie sprowadzenie relikwii św. Stanisława 1926

Przasnysz – dawniej i dziś (fb)

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej (fb)