Gość Niedzielny z 1 maja 2016 w dodatku płockim zamieścił artykuł Agnieszki Otłowskiej „Z Wojciechową metryką”:

002b