Na stronach Narodowego Instytutu Dziedzictwa znajdujemy następujące zabytki archeologiczne z terenu parafii:

Grodzisko – wpis do rejestru 6/1949;

Cmentarzysko – wpis do rejestru 813/1968

NID_Stupsk_arch2a