O ks. Pawle wspomina wizytacja z roku 1598 pisząc, że „od trzech lat mieszkał w Stupsku niejaki ksiądz Paweł, miejscowy wikariusz, który jednak prowadził się nienajlepiej pod względem obyczajów (zarzucano mu między innymi konkubinat i posiadanie nieprawego potomstwa), i zapewne z tego powodu musiał wkrótce opuścić swoją wikarię”.

Leszek Zygner, Parafia stupska w świetle nowożytnych wizytacji biskupich, XVIII tom Ziemi Zawkrzeńskiej