Marian Czapla 1911-1989

Urodził się we wsi Pawłowo k. Buska Zdroju, w diecezji kieleckiej. Wstąpił do Zakonu Ojców Pijarów w Krakowie i tutaj studiował w Instytucie Księży Misjonarzy.  Święcenia kapłańskie otrzymał w 1939 roku z rąk arcybiskupa Adama Sapiehy. Do wojny i w czasie jej trwania pracował jako wikariusz lub administrator parafii Krasocin i Czarnca. W 1945 roku inkardynowany do diecezji płockiej. Administrował parafię Wola Mystkowska od jesieni 1946 roku Żmijewo oraz Stupsk. Wybudował kościół w Stupsku nie zaniedbując katechizacji, duszpasterstwa a także własnych studiów na ATK. Kolejną placówką stała się w 1961 roku mławska Wólka, gdzie również wybudował kościół. Po okresie podróży przeszedł na emeryturę, przeniósł się do Krakowa. Zmarł w Krakowie, został pochowany w rodzinnej parafii w Ostrowcach.