Marian Borkowski 1911-1947

Urodził się we wsi Żebry-Wierzchlas k. Ostrołęki. Ukończył Seminarium Diecezjalne w Płocku, sakrament kapłaństwa przyjął w 1938 roku z rąk biskupa Leona Wetmańskiego. Pracował jako wikariusz w Lipowcu a następnie administrator parafii Żmijewo i Stupsk w latach 1945-46. Ze względu na stan zdrowia poprosił o urlop zdrowotny. Przez krótki okres był jeszcze administratorem parafii w Woli Mystkowskiej. Zmarł w Ostródzie i tam został pochowany.