Ks. Józef Janiszewski – urodził się w 1853 roku, święcenia kapłańskie przyjął w roku 1876. W aktach parafii Stupsk występuje w latach 1883-1889

O ks. Józefie Janiszewskim pisaliśmy:

Rok 1883

Wizyta kanoniczna 1889

Dekanat mławski 1890-1891