Ks. Józef Giersiński urodził się w roku 1808, święcenia kapłańskie otrzymał w roku 1834 (AD Płock), w aktach parafialnych nazwisko księdza występuje w latach 1850 – 1852.

Akt zgonu ks. Giersińskiego (Gerczyńskiego) znajduje się w aktach parafialnych nr 46 z 1852 roku. Zmarł 12 sierpnia 1852 roku w Stupsku w wieku lat 48, urodził się w Kadzidle. Prawdopodobnie pochowany na cmentarzu parafialnym.