Ks. Jan Wyszczelski – zastąpił w pracy parafialnej ks. Antoniego Tolksdorfa w roku 1785

(za: Leszek Zygner, Parafia stupska w świetle nowożytnych wizytacji biskupich, XVIII tom Ziemi Zawkrzeńskiej)