Ks. Jan Dobecki ur. 1874, św. kapłańskie w 1900 roku, w 1904 roku jako wikariusz przeniesiony z parafii Krzynowłoga Mała do Raciaża; proboszcz Stupska i Żmijewa od 1912 roku, w aktach parafii Stupsk do 1917 roku. W latach 1917 – 1925 w parafii Dzierżenin, w latach 1937 – 39 w Różanie, w latach 1939 – 1957 w Długosiodle.W tej ostatniej parafii uczestniczył w pracy konspiracyjnej, dał się poznać jako gorliwy i pracowity pasterz.

źródła; Akta parafii Stupsk / Gazeta Świąteczna 1240/1904 / Niedziela 35/2003 Zachować stare i nowe, A.Górniak, ks. T. Opaliński Parafia św. Tomasza w Dzierżeninie / Długosiodło. Szkic z dziejów parafii. Ks. M.M. Grzybowski, Płock 1985

Zmiany duchowieństwa w diecezji płockiej za Gazetą Świąteczną 1240/1904:

dobecki_GazŚw_1904_zmiany_wikariuszy_a