Ks. Jan Biliński urodził się w 1847 roku, święcenia kapłańskie przyjął w roku 1873. W aktach parafii Stupsk występuje w latach 1881-1883