Ks. Jakub Krzywkowski urodził się w 1808 roku, święcenia kapłańskie otrzymał w 1832 roku. W aktach parafialnych nazwisko księdza występuje w latach 1835 – 1840.