Ks. Ignacy Pepłowski 1882-1945

Urodził się w Makowie Mazowieckim. W 1905 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa Apolinarego Wnukowskiego. Był wikariuszem kolejno w Kadzidle i Lekowie; administratorem Dąbrowy, od 1917 roku administratorem Żmijewa a od 1924 także Stupska. Zapewnił prawie normalne funkcjonowanie obydwu parafii w okresie wojny. Pochowany na cmentarzu w Żmijewie -> więcej informacji