Ignacy Lasocki ur. się 15.09.1860 r. w rodzinie ziemiańskiej. Czując głos Bożego powołania wstąpił do seminarium duchownego w Płocku. W 1882 r. został wysłany na studia prawnicze do Rzymu, które zakończył doktoratem z prawa kanonicznego. Święcenia kapłańskie przyjął w 1887 r. Ponieważ studiował bez zezwolenia władz carskich, nie otrzymał zatwierdzenia rządowego na żadne stanowisko. W tej sytuacji został sekretarzem bpa Henryka Kossowskiego, pełnił również obowiązki proboszcza w różnych parafiach.

Ks. Lasocki rozwinął szeroką działalność społeczną w Płocku. Tu w 1907 r. kupił dom z ogrodem, w którym założył zakład św. Stanisława Kostki. Składał się on z ochronki dla małych dzieci i 2 szkółek powszechnych. Trzy lata później kupił budynek po dawnych koszarach i tam przeniósł swój zakład. Wkrótce pod opieką ks. Lasockiego przebywało 20 dzieci w żłobku, kilkadziesiąt w ochronce stałej, ponad 100 w ochronce przechodniej, przeszło 120 w szkole. Oprócz tego w zakładzie funkcjonowała szkoła dla przedszkolanek.

W 1907 r. ks. Lasocki był współzałożycielem Towarzystwa Szkoły Udziałowej. 6 lat później został prezesem Straży Ogniowej i jej stałym kapelanem.

Kiedy wybuchła I wojna światowa został prezesem Komitetu Obywatelskiego w Płocku. Po opuszczeniu miasta przez władze rosyjskie, ks. Lasocki przejął w swe ręce zarząd nad Płockiem. Gdy w czerwcu 1917 r. do miasta przybył gen Haller zainicjował składkę na rzecz sierot po legionistach. Rok później skutecznie interweniował u gubernatora niemieckiego w sprawie skazanych na śmierć członków POW.

Ks. Lasocki organizował uroczystości patriotyczne z okazji różnych rocznic historycznych m.in. w 100 rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki. Łączyły go bliskie, przyjacielskie stosunki z marszałkiem Józefem Piłsudskim. W 1921 r. z jego inicjatywy ufundowano w Płocku stypendium im. Tadeusza Świeckiego dla słuchaczy wyższych zakładów naukowych. Aktywnie działał w Towarzystwie Naukowym Płockim. Do prowadzonego przez towarzystwo muzeum ofiarował wiele eksponatów. Był również autorem kilkunastu publikacji.

Ks. Ignacy Lasocki zmarł 25.05.1933 r. w Płocku i tam został pochowany.

(informacja pochodzi ze strony http://katolicy1844.republika.pl/)

Według dokumentów z Archiwum Diecezjalnego w Płocku w parafii Stupsk w latach 1914 – 1920. Nazwisko nie figuruje na dokumentach parafialnych z tego okresu.