Ks. Hieronim Kwasiborski urodził się w roku 1795, święcenia kapłańskie otrzymał w 1819. W aktach parafii nazwisko księdza występuje w latach 1833 – 1835.