W niżej wymienionej publikacji występuje postać plebana stupskiego Floriana Jaroszewskiego. Informacja dotyczy roku 1789 i nigdzie indziej nie udało się potwierdzić tej osoby.

D A R IU SZ G ŁÓ W KA ( Warszawa ) PROTOKÓŁY „OFIARY 10 I 20 GROSZA” JAKO ŹRÓDŁO DO BADAŃ STANU MAJĄTKOWEGO DUCHOWIEŃSTWA NA PRZYKŁADZIE POWIATU PŁOCKIEGO

1789_Florian_Jaroszewski2a