Z akt wizytacji parafii Stupsk 1775:

Kościół ten własnego plebana już od lat więcej dwudziestu nie ma, ale tylko najemnikami się obchodzi czyli komendarzami. Komendarzem jest teraz jako i od kilku lat trzymał Imć ks. Dominik Kocięcki, pleban Żmijewski, który o niczym nie chce wiedzieć, tylko na kapelana się spuszcza we wszystkim, którego dwór dla siebie i parafii corocznie trzyma, jako i teraz jest ks. Piotr Rycharski, z klasztoru przasnyskiego zakonu św. Franciszka, który nauki i kazania dla parafianów miewa i sakramenta za pozwoleniem ks. komendarza administruje.

Na stronie http://zmijewscy.jimdo.com/ znajdujemy informację:

Szlachetnie urodzony w 1730 roku w diecezji płockiej. Wyświęcony na kapłana  w 1761 roku. Pleban w Żmijewie od ok. 1762 do ok. 1776 roku