Proboszcz parafii Żmijewo, sprawował opiekę nad kościołem stupskim po jego konsekracji (1713) do czasu mianowania proboszczem ks. Macieja Cichowskiego 14.09.1717