O badaniach przeprowadzanych przez Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w latach 1987 – 1991 i 2004 – 2005 na cmentarzysku. Wśród odkryć – pochówek pełnozbrojnego wojownika z I w p.n.e:

archeologiaarcheologia2