100_8315B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikacja pt. „Grodziska Mazowsza i Podlasia” (Instytut Historii Kultury Materialnej PAN, Ossolineum 1976) tak opisuje grodzisko w Stupsku:

Stupsk, lokalizacja grodziska dług. geogr. 20° 30′, szer. geogr. 53° 05′.

Grodzisko leży wśród podmokłych łąk na zachodnim skraju niewielkiego wzniesienia, w odległości 3,5 km na południowy-zachód od kościoła, 500 m na południe od drogi Stupsk-Dąbek.

Opis obiektu: Grodzisko pierścieniowate o średnicy 80 m, średnica wewnętrzna 15 m, otoczone słabo widoczną fosą. Wał wysokości 2,7 m, mierząc od strony wewnętrznej, najlepiej zachował się w części południowo-wschodniej. Grodzisko niszczone było licznymi wkopami, obecnie nie ulega dalszemu niszczeniu, użytkowane jest jako pastwisko.

Wyniki badań: Wykop sondażowy (10x2m), usytuowany w północno-zachodniej partii grodziska objął wewnętrzny stok wału i część wnętrza.

Odsłonięto cztery warstwy osuwiskowe z wału oraz część warstwy stanowiącej przypuszczalnie jądro nasypu wałowego. U podnóża wału odkryto warstwę kamieni – zapewne pozostałość dolnej części lica wału
W wewnętrznej partii grodziska odsłonięto fragment półziemianki z kamienną podłogą; zachowały się liczne elementy spalonych lub zbutwiałych elementów konstrukcji zrębowej ścian. Do półziemianki przylegały resztki pieca w postaci zniszczonej kopuły z kamieni, przykrywającej warstwę silnie przepalonej gliny, stanowiącej spód pieca, oraz zalegającą wyżej warstwę sypkiego przepalonego margla.

Na polach otaczających grodzisko od strony północno-zachodniej i południowej występują na powierzchni liczne fragmenty wczesnośredniowiecznych naczyń glinianych.

Źródła archeologiczne: ułamki naczyń glinianych, pierścionek z blaszki brązowej, żelazne kabłąki od wiader, kości zwierzęce.

Źródła pisane: miejscowość wymieniona pod r. 1065 jako Stolpzco, Kochanowski, Codex diplomaticus, nr 22.

Chronologia: XI-XII w.

Literatura: Dowgird 1889, s.21-22; Woroblew 1899, s.63; Mapa grodzisk 1964, s.43, 55; Gajewski, Górska, Paderewska, Pyrgała, Szymański 1970, s.153.

Zbiory: IHKM PAN, Warszawa.

Nr rej.zab.: 5, data wpisu do rejestru 11 VIII 1949 r.

Własność: prywatna.

Kilka rycin z publikacji:

100_8341A_ryc211 100_8342A_ryc212 100_8343A_ryc213 100_8343A_ryc214