Maryjo, Ty po zwiastowaniu w Nazarecie,

z Jezusem w swym łonie, nawiedziłaś Elżbietę

niosąc jej pomoc jakiej potrzebowała.

Ty także, w obrazie jasnogórskim,

przyszłaś do nas, niosąc Jezusa.

W ten sposób przyniosłaś Kogoś,

kto wszystko może uczynić,

o co Ty Go poprosisz.

Ty także, w czasie nawiedzenia naszej parafii,

podobnie jak w Kanie Galilejskiej,

mówiłaś do nas:

Zróbcie wszystko, cokolwiek Syn mój wam powie.

i na nowo usłyszeliśmy słowa Jezusa,

jakie wypowiedział na Krzyżu:

Niewiasto oto syn Twój. Synu, oto Matka Twoja.

Wyproś u Syna,

aby łaska Twoich nawiedzin w parafii,

przynosiła owoce miłości, pokoju, jedności

w naszych rodzinach i w każdym z nas.

Niech pod Twoim spojrzeniem i opieką

dzieci wzrastają w miłości i mądrości.

Wypraszaj potrzebne łaski chorym i cierpiącym.

Bezdomnym otwieraj ludzkie serca i dach nad głową.

Bezrobotnym daj zatroskanych o ich godność pracodawców,

wolnych od chęci zysku za wszelką cenę.

Nam wszystkim, wyproś łaskę dobrej pamięci

o Jezusie Chrystusie,

który jest naszą Drogą, Prawdą i Życiem.

Amen.