Zniszczenia I wojny światowej

wpis w: Aktualności | 0

Zniszczenia wojenne w budowlach b. Królestwa Polskiego opracowane przez Zygmunta Limanowskiego, Naczelnika Wydziału Statystycznego Instytutu Ubezpieczeń Wzajemnych Budowli od Ognia (1918):

Dane dla powiatu mławskiego i gminy Stupsk:

 

 

 

 

 

wsie w których jest 50% lub więcej uszkodzonych budowli w powiecie mławskim i gminie Stupsk:

 

 

Mapa zniszczeń wojennych rok 1916 i 1917

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: bc.wbp.lodz.pl/dlibra

 

Ryszard Juszkiewicz, Rok 1918 w powiecie mławskim 

Powiat mławski, przed wybuchem I wojny światowej liczący 1470 km2 , zamieszkiwany był przez 124,9 tys. mieszkańców (85 osób na km2 ). Największe miasto — Mława, bez dzielnic Wólka i Studzieniec, miało 18 tys. osób. W Wólce Mławskiej żyło wówczas 4700 osób, głównie kolejarzy. Dalsze 8 tys. ludzi mieszkało w miasteczkach, a 94 000 osób na wsi. Prawie 1/3 ludności miejskiej stanowili Żydzi.

Był to powiat rolniczy, biedny, o ogromnym przeludnieniu, które znajdowało ujście w olbrzymiej emigracji stałej i czasowej. Corocznie wyjeżdżało na emigrację stałą ok. 1620 osób, w tym blisko 1000 mężczyzn, co stanowiło 5,2% całej emigracji w Królestwie Polskim. Emigracja czasowa dochodziła do 12 tys. osób rocznie, co dawało powiatowi mławskiemu pierwsze miejsce w całym wychodźstwie z Królestwa. Liczny proletariat miejski pracował w małych zakładach pracy, a także u rzemieślników. Wieś była rozwarstwiona, skłócona wewnętrznie. Ziemianie byli właścicielami 183 majątków. Trudna sytuacja ekonomiczna powiatu mławskiego uległa dalszemu pogorszeniu po rozpoczęciu wojny. Na terytorium powiatu toczyły się ciężkie boje od sierpnia 1914 do lipca 1915 r. Walki te, które zakończyły się wyparciem wojsk rosyjskich, przyniosły ogromne straty osobowe i materialne miejscowej ludności. W ich wyniku zostały zniszczone 82 wsie z 420, czyli blisko 1/5. Stosunkowo niewiele zniszczono dworów, tylko 6 ze 185. Spośród miasteczek najbardziej ucierpiały: Radzanów, Strzegowo oraz Wólka Mławska  . Według spisu przeprowadzonego w 1921 r. ludność powiatu, który zachował granice przedwojenne, wynosiła tylko 88 860 mieszkańców, co stanowiło ok. 60 osób na km2 . W miastach i miasteczkach mieszkało wówczas 17 003 osoby, na wsi już tylko 71 857. -> cały artykuł: Rocznik Mazowiecki 9, 165 – 188, 1987

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.