Reforma rolna w gminie Chojnowo

wpis w: Aktualności | 0

Według danych z roku 1945 gmina Chojnowo miała powierzchnię 14215 ha z czego 10252 ha stanowiły grunty rolne, łąki 334, lasy 435 ha, ogrody i sady 86 ha, pastwiska 993 ha a nieużytki 2115 ha.

Gminę zamieszkiwało 6027 mieszkańców w tym 2873 mężczyzn i 3154 kobiet (1946)

więcej informacji we wpisie Gmina Chojnowo

W wyniku przeprowadzonej reformy rolnej rozparcelowano 9 majątków ponad 60-hektarowych o łącznej powierzchni 6914,59 ha, ziemię rozdzielono pomiędzy 152 rolników (? liczba rolników wydaje się mała w stosunku do areału – dane za AP Pułtusk)

oraz utworzono 8 ośrodków rolnych w Chrostowie Brońkach, Miłoszewcu Kmiecym, Chojnowie, Górkach, Rostkowie, Obrębcu, Obrębie i Rudnie Kmiecym.

Ośrodek Szkolny Obrębiec zajmował powierzchnię 27,47 ha w tym ziemi ornej 13,97 ha, łąk i pastwisk 5,32 ha, ogród stanowił 3,9 ha, podwórze 3,5 ha a resztę powierzchni stanowiły drogi, rowy itp. Dzierżawcą Ośrodka w latach 1947-48 był Jan Suwiński

Znane mi dokumenty nadania ziemi z parcelowanego majątku Obrębiec gm. Chojnowo pow. przasnyski noszą dwie daty 12.XII.1945 i 9.VI.1949

Określanie należności za ziemię i spłat, ustalenia ceny żyta od 14.02.1949 -> M.P.49.A-6.73

Dekret z 6.IX.1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz.U. z 1945 r. Nr 3, poz. 13) wprowadził zasadę, że cena za otrzymaną ziemię z reformy rolnej równa się przeciętnemu rocznemu urodzajowi z danego obszaru ziemi, przyjmując jednocześnie, że przeciętny urodzaj z 1 ha ziemi średniej jakości (klasy III) wynosi 15 q żyta. Nabywcy mogli wnosić opłatę za ziemię w naturze żytem albo w gotówce według cen żyta na wolnym rynku, wpłacali w gotówce 10% ceny kupna, a spłata reszty była rozłożona dla małorolnych i średniorolnych na 10 lat, dla bezrolnych na 20 lat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.