Misje święte

wpis w: Aktualności | 0

Misje ludowe jest to nadzwyczajny środek duszpasterskiej działalności Kościoła Katolickiego stosowany w parafiach w celu religijno – moralnej odnowy wiernych.

Misje biorą swój początek w bulli papieża Pawła III z 1540 roku zatwierdzającej zakon jezuitów. Zostały one określone, jako wędrowne głoszenie Słowa Bożego na mocy udzielonego przez Kościół posłania, były skierowane do katolików, niekatolików oraz pogan. Papież Grzegorz XV przekazał obowiązek prowadzenia misji wśród wyznawców innych religii Kongregacji Rozkrzewiania Wiary, szczególnie było to zadanie ważne w konfrontacji z protestantami. Później dokonano rozróżnienia na misje zewnętrzne – nawracanie ludzi nienależących do Kościoła Katolickiego oraz misje wewnętrzne – nawracanie członków Kościoła. Na przełomie XVIII i XIX wieku działalność misyjna przeżywała ożywienie i spowodowała odnowienie Kościoła we Francji, Niemczech i Włoszech.

W celu głoszenia misji powstały zgromadzenia zakonne ojców Redemptorystów (założyciel św. Alfons Maria de Liguori), misjonarzy Przenajdroższej Krwi Jezusa (Kasper Bufalo). Na ziemiach zaboru austriackiego działalność misyjną prowadzili jezuici. Na początku XX wieku przyjął się zwyczaj organizować misje, co 10 lat. Sobór Watykański II misje włączył do zadań duszpasterskich Kościoła, a ostatni papieże bł. Paweł VI i św. Jan Paweł II wskazywali na konieczność powtórnego głoszenia Ewangelii zeświecczonym społeczeństwom, dawniej chrześcijańskim. Obecnie prawodawstwo kościelne określa dwa sposoby działalności misyjnej: jeden skierowany na inne religie, drugi głoszenie skierowane do wszystkich wierzących danego regionu lub parafii.

Misja święta ma za zadanie przygotować wiernych do przeżycia spowiedzi jako punktu zwrotnego w życiu osobistym i wspólnotowym oraz do przyjęcia z wiarą orędzia Ewangelii. Dokonuje się to przez głoszenie zbawienia ofiarowanego ludzkości w Jezusie Chrystusie i prowadzenie słuchaczy do nawrócenia. Uczestnictwo w Misji Świętej ma nas wprowadzić w pogłębione życie duchowe przez słuchanie Słowa Bożego, świadome uczestnictwo w liturgii Kościoła i nabożeństwach, osobistą modlitwę, praktykowanie miłości chrześcijańskiej, służbę ubogim i cierpiącym. Po misji świętej będzie można lepiej budować wspólnotę chrześcijańską i żyć duchem apostolskim.

Organizację misji reguluje Kodeks Prawa Kanonicznego (1983)

Kan. 770 – Proboszczowie zgodnie z zarządzeniem biskupa diecezjalnego powinni w pewnych okresach organizować to przepowiadanie, które nazywa się rekolekcjami i świętymi misjami, lub inne formy przepowiadania dostosowane do miejscowych potrzeb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatnie nasze misje parafialne odbyły się 15-22 maja 1994 roku, przeprowadził je klaretyn o. Jan Kempka CMF. Wydarzenie upamiętnia krzyż misyjny stojący przed kościołem.

O. Jan Kempka  urodził się w 1932 roku w Jabłonowie w naszej diecezji. Święcenia kapłańskie otrzymał w roku 1958 a pierwszą profesję zakonną złożył w roku 1975. Przez całe życie zakonne był misjonarzem-rekolekcjonistą, przez wiele lat związanym z domem zakonnym w Paczynie na Śląsku. Zmarł w 2010 roku i został pochowany w Sarnowie

Poprzednie misje:

13-18 grudnia 1975 roku prowadził ks. R. Kucza z Towarzystwa Chrystusowego

14-22 czerwca 1969 roku prowadzili o.o. redemptoryści z Warszawy o. Eugeniusz Moczulski i o. Karol Barnaś

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.