Historia Nawiedzenia

wpis w: Aktualności | 0

Inicjatywa nawiedzeń przez kopię jasnogórskiego obrazu stanowiła jeden z ważkich elementów przygotowania Polski na milenium jej chrztu, a — jak się okazało — przerosła pierwotny zamysł (…)

Zaczęło się w 1957 roku. W lutym Jasna Góra podjęła się przygotowania kopii Cudownego Obrazu, a właściwie dwóch kopii. Wykonał je Leonard Torwirt, profesor Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu ( +1967). 11 kwietnia 45 Konferencja Plenarna Episkopatu Polski, obradująca w Warszawie, zatwierdziła projekt nawiedzenia wszystkich parafii w Polsce przez kopię jasnogórskiego obrazu. W ten sposób nawiedzenia nabrały wymiaru eklezjalnego, stały się dziełem Kościoła — już w swojej genezie. 5 maja obie kopie Ks. Prymas zabrał ze sobą (pociągiem) do Rzymu. 14 maja wraz z trzema innymi biskupami (Michał Klepacz, Zygmunt Choromański i Antoni Baraniak) był na audiencji u papieża Piusa XII. Uczestniczyły w spotkaniu również obie kopie. Prymas wyjaśnił sens ich obecności, prosił o błogosławieństwo papieskie i je uzyskał. Nieco później tak zreferował spotkanie:

Zapragnęliśmy tej pielgrzymki, tego Nawiedzenia. I dlatego prosiliśmy, aby uczyniono kopię Obrazu, czczonego od wieków na Jasnej Górze. I oto Obraz, wykonany z prawdziwym pietyzmem, przywieziony naprzód do Rzymu i przedstawiony Ojcu Świętemu. Mówiliśmy: pragniemy przygotować Ojczyznę naszą świętą, chrześcijańską przednią straż, jak najgodniej na Tysiąclecie Chrześcijaństwa. Maryja jest Pośredniczką Łask Wszelkich, a my pragniemy dla całej Polski wielu łask. Pius XII zrozumiał nas dobrze i pobłogosławił ten obraz

W Liście pasterskim z 19 czerwca 1957 roku, opowiadając rodakom swoją watykańską wizytę, Prymas uzupełnił wcześniejszą relację:

Z radością (Ojciec Święty) przyjął nasz dar — kopię obrazu Pani Jasnogórskiej. Wysłuchał życzenia księży biskupów i poświęcił osobiście drugi, przywieziony przez nas obraz Matki Boskiej jasnogórskiej, który z błogosławieństwem Ojca Świętego wróci do kraju i rozpocznie niedługo nawiedzanie naszych świątyń parafialnych, by przygotować Naród na Tysiąclecie Chrześcijaństwa w Polsce

W późniejszych kazaniach peregrynacyjnych Prymas będzie nawiązywał do papieskiego poświęcenia, by podkreślać wspólnotę Kościoła w Polsce z następcą Piotra, co w ówczesnej politycznej sytuacji polskiej (programowa blokada kontaktów z Watykanem) posiadało dodatkowe doniosłe znaczenie.

26 sierpnia 1957 roku, w dzień Matki Boskiej Częstochowskiej, zjechał na Jasną Gorę Episkopat, by ponowić śluby Narodu w pierwszą ich rocznicę oraz by w uroczysty sposób zainaugurować wielką peregrynację(…)

Prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński przy ołtarzu z kopią cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Warszawa 1957-58 Narodowe Archiwum Cyfrowe 51-4-38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 sierpnia kopia stanęła w katedrze warszawskiej, skąd rozpoczęła trwające 23 lata nawiedzenia wszystkich parafii w kraju.

W milenijnym roku 1966 Episkopat przerwał nawiedzanie parafialne, ażeby kopia mogła być obecna w 25 miastach biskupich na „milenijnym szlaku tysiąclecia” (od kwietnia do sierpnia). Na tej trasie kilkakrotnie interweniowała milicja zmieniając ustalone trasy i godziny oraz skutecznie zwiększając zaangażowanie społeczeństwa, tym bardziej że wnosiło to do sprawy atrakcyjny element politycznego protestu.

Obchody Tysiąclecia Chrztu Polski w Krakowie, 8.05.1966 Narodowe Archiwum Cyfrowe 19-4-14
Obchody Tysiąclecia Chrztu Polski w Płocku 13.11.1966 Narodowe Archiwum Cyfrowe 19-24-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 września miało nastąpić wznowienie przerwanej uroczystościami milenijnymi rytmu nawiedzania diecezji. „Normalna” peregrynacja miała się zacząć w diecezji katowickiej. 2 września na trasie z Warszawy do Katowic nastąpiło „porwanie” kopii i przewiezienie

jej do bazyliki na Jasnej Górze, gdzie miała przebywać „uwięziona”' czy „internowana” do czerwca 1972 roku (prawie 6 lat), kiedy to ks. Józef Wójcik, dzielny wikariusz z Radomia, konspirujący z ks. Romanem Siudkiem i kilku siostrami zakonnymi, za cichym przyzwoleniem i zachętą Ks. Prymasa, dokonał brawurowego porwania kopii (…)

Porywacze przywieźli kopię do Radomia, na szlak peregrynacji, gdzie czekał na nią Ks. Prymas.

Pierwsza wielka peregrynacja zakończyła się w Częstochowie 12 października 1980 roku (całość: 29 sierpnia 1957 — 12 października 1980); „internowanie” trwało najpierw 3 miesiące w katedrze warszawskiej, ściśle — od 24 czerwca do 2 września 1966 roku, kiedy to milicja zatrzymała samochód z kopią i biskupem J. Kurpasem na trasie z Warszawy do Katowic i przewiozła kopię na Jasną Gorę, następnie prawie 6 lat na Jasnej Górze, tj. od 2 września 1966 do 13 czerwca 1972 roku.

 

 

Od 18 października 1980 do 30 marca 1982 roku odbyło się Misyjne Nawiedzenie Warszawy i jej okolic, jako przygotowanie do jubileuszu 600-lecia Jasnej Góry.

 

Nawiedzenie diecezji

Ponieważ Nawiedzenie świątyń katedralnych spotkało się z ogromnym entu­zjazmem – „przeszło wszelkie oczekiwania”, więc postanowiono ponowić je w ten sposób, że Obraz będzie przebywał przez tydzień na terenie poszczególnych diecezji.

W czwartek 14 IV 1983 roku przywieziono odnowiony i zakonserwowany Obraz Nawiedzenia z Torunia do Warszawy i w parafii św. Zygmunta na Żoliborzu rozpoczęto się tygodniowe Nawiedzenie diecezji według ustalonego harmonogramu – z diecezji do diecezji. To Nawiedzenie zakończyła diecezja częstochowska.

W niedzielę – w uroczystość Chrystusa Króla, 20 XI 1983 roku Obraz został przeniesiony w uroczystej procesji z katedry częstochowskiej na Jasną Górę, gdzie na szczycie odbyto się nabożeństwo na zakończenie Jubileuszu 600-lecia Jasnej Góry i tygodniowego Nawiedzenia wszystkich diecezji w Polsce.

 

Nawiedzenie parafii w Polsce – drugi etap

W sobotę 22 IX 1984 r. Komisja Maryjna Episkopatu Polski (do której nale­ży 4 paulinów), obradująca w paulińskim klasztorze w Warszawie pod prze­wodnictwem ks. Prymasa kard. Józefa Glempa, zadecydowała przeprowadzenie drugiego etapu Nawiedzenia powszechnego, a więc wszystkich parafii na tere­nie naszej Ojczyzny.

Ustalono datę rozpoczęcia – 3 maja 1985 r., poczynając od Drohiczyna.

Postanowienie Komisji Maryjnej zostało wniesione na 202. Konferencję Plenarną Episkopatu w dniu 21 marca 1985 r. i uchwalone.

Zapowiedziano i ofi­cjalnie ogłoszono drugi etap Nawiedzenia diecezji i parafii specjalnym listem: List Pasterski z okazji uroczystości Królowej Polski o rozpoczęciu Drugiego Nawiedzenia wszystkich parafii w Ojczyźnie 5 maja 1985 roku.

Urzędowa i oficjalna proklamacja drugiego Nawiedzenia miała miejsce pod­czas uroczystości Królowej Polski 3 maja 1985 roku na Jasnej Górze. Nazajutrz – 4 maja o godzinie 9.00 – przeor Jasnej Góry o. Rufin Abramek przekazał Obraz na ręce Administratora Apostolskiego w Drohiczynie ks. bpa Władysława Jędruszuka. Tego samego dnia (4 maja 1985 r.) rozpoczęło się w Drohiczynie drugie Nawiedzenie.

 

Trasa Nawiedzenia:

Drohiczyn (4 V– 16 VI 1985)

Siedlce (16 VI 1985-9 III 1986)

Łomża (6 IV 1986 – 14 IX 1986)

Olsztyn (Warmia) (14 IX 1986 – 6 VIII 1987)

Białystok (16 VIII 1987 – 15 XI 1987)

Gdańsk (31 I 1988 – 15 V 1988)

Pelplin (chełmińska) (15 V 1988 – 8 X 1989)

Koszalińsko-Kołobrzeska (8 X 1989 – 9 IX 1990)

Szczecińsko-Kamieńska (9 IX 1990 – l IX 1991)

Zielonogórsko – Gorzowska (l IX 1991 – 23 VIII 1992)

Legnica (23 VIII 1992 – 29 VIII 1993)

Wrocław (29 VIII 1993 – 18 XII 1994)

Opole (26 XI 1995-29 VI 1996)

Gliwice (29 VI 1996 – 7 XII 1996)

Katowice (7 XII 1996 – 13 XII 1997)

Bielsko Biała – Żywiecka (28 I 1998 – 10 X 1998)

Kraków (10 X 1998 – 15 IV 2000)

Tarnów (15 IV 2000 – 13 X 2001)

Rzeszów (13 X 2001 – 24 VIII 2002)

Przemyśl (24 VIII 2002 – 20 XII 2004)

Zamojsko-Lubaczowska (6 III 2004 – 18 IX 2004)

Lublin (18 IX 2004 – 15 X 2005)

Radom (22 IV 2006 – 30 VI 2007)

Kielce (30 VI 2007 – 13 IX 2008)

Sandomierz (13 IX 2008 – 12 IX 2009)

Łódź (12 IX 2009 – 11 IX 2010)

Kalisz (11 IX 2010 -29 X 2011)

Elbląg (3 III 2012 -24 VIII 2012)

Toruń (26 VIII 2012 – 15 IX 2013)

Ełk (21 IX 2013 – 7 VI 2014)

Warszawa (14 VI 2014 –  7 VI 2015)

Płock (20 VI 2015 – 11 VI 2016)

Diecezja płocka, dekanat mławski i parafia stupska

Łowicz (3 IX 2016 – 24 VI 2017)

 

Środki transportu Jasnogórskiej Ikony

 

Niejako na tle obu wielkich nawiedzeń odbywały się tzw. Małe nawiedzenia.

Pierwsze trwało (lub rozpoczęło się) w czasie IV. Sesji Soboru Watykańskiego II, w 1965 roku. Delegaci wszystkich polskich parafii przybyli na Jasną Gorę, gdzie otrzymali małe kopie w czasie uroczystej mszy św. w Kaplicy Cudownego Obrazu. Zawieźli je do swoich parafii, gdzie rozpoczęło się nawiedzanie rodzin (jedna doba dla jednej rodziny). W większych parafiach nawiedzanie przeciągnęło się ponad rok.

Rok 1967 – Nawiedzenie rodzin przez obraz Matki Bożej Częstochowskiej w Rynie; Diecezja Warmińska [Archiwum rodzinne Romana Żmijewskiego]

 

Każdą Rodzinę katolicką w Waszej parafii i oddaję w macierzyńską niewolę Matki Boga Człowieka i Matki Kościoła Jasnogórskiej Królowej Polski, za wolność Kościoła świętego w świecie i w Ojczyźnie naszej” – taki tekst autorstwa Prymasa Wyszyńskiego odpisany został z jednego z zachowanych obrazów Matki Boskiej Częstochowskiej, świadków tamtych wydarzeń.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drugie małe nawiedzenie rodzinne zainicjowano w jesieni 1978 roku w związku z przygotowaniem do jubileuszu 600-lecia obecności Cudownego Obrazu na Jasnej Górze. Tym razem delegacjom parafii przekazywano nie tylko kopię obrazu, ale również Ewangelię z broszurą zawierającą porządek nawiedzenia.

Drugie małe nawiedzenie w naszej parafii rozpoczęło się od I niedzieli Adwentu 1987 roku od Strzałkowa. Trzecie rozpoczniemy od I niedzieli Wielkiego Postu – od 5 marca 2017 roku od kolonii Strzałkowa a następnie samej wsi.

 

Wykorzystano fragmenty:

S.C. Napiórkowski OFMConv Polska teologia Ikony? Problem obecności Maryi pośród nas w świetle doświadczeń peregrynacji Historia nawiedzenia www.jasnagora.pl

Arkadiusz Smagacz OCD CZUWANIA SOBOROWE FORMĄ DUCHOWEJ OBECNOŚCI KOŚCIOŁA POLSKIEGO NA SOBORZE WATYKAŃSKIM II

Obrazek wyróżniający www.starysierpc.blog.onet.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.